Złożenie wniosku

Wnioskodawca może złożyć formularz wniosku za pośrednictwem naszej strony internetowej lub drogą mailową. Po złożeniu wniosku, otrzyma on wstępną wycenę kosztów certyfikacji od Polskiego Instytutu Halal. Następnie, wnioskodawca powinien przesłać podpisany i wypełniony formularz zgłoszeniowy (PIH/AFC010117) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, w tym specyfikacjami produktów i ich składników.

Przegląd aplikacji

Wszystkie dokumenty zostaną przekazane do zespołu technicznego w celu oceny w ciągu pięciu dni roboczych. Po pomyślnej weryfikacji i zatwierdzeniu dokumentów, wnioskodawca otrzyma ostateczną wycenę kosztów certyfikacji. Następnie, data audytu zostanie ustalona w porozumieniu pomiędzy Polskim Instytutem Halal i wnioskodawcą, w uzgodnionym miejscu produkcji.

Audyt na miejscu

Zespół audytorów Halal, składający się co najmniej z Audytora Technicznego i Audytora Religijnego, przeprowadzi audyt. Po zakończeniu wnioskodawca będzie miał 90 dni na przedłożenie raportu z działań naprawczych, aby rozwiązać wszystkie niezgodności wykryte podczas audytu. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu spowoduje zakończenie procesu certyfikacji. Jeśli wnioskodawca nie zlikwiduje niezgodności w ciągu 90 dni, audyt zostanie powtórzony.

Decyzja i wydanie Certyfikatu Halal

Po rozwiązaniu wszystkich niezgodności, decyzja dotycząca procesu certyfikacji zostanie podjęta w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku pozytywnej decyzji, zostanie podpisana umowa certyfikacyjna między obiema stronami. Następnie wydany zostanie certyfikat Halal, który będzie ważny przez rok.

Uzyskaj certyfikat

  • * Zastrzegamy sobie prawo do nieprzekazywania tych informacji.
  • * Klikając wyślij, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail) w celu informowania o produktach, usługach i wydarzeniach. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie na stronie rodo@halal.biz.pl. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

  Uwierzytelnianie Certyfikatu

  Certyfikat Halal można uwierzytelnić skanując unikalny kod QR znajdujący się na każdym certyfikacie. Alternatywnie, można wprowadzić numer referencyjny certyfikatu.

  Uwierzytelnianie certyfikatu / Certificate Authentication

  Standard Halal

  Certyfikowani i Zawieszeni Klienci

  Skontaktuj się z nami, aby otrzymać informacje o aktualnie certyfikowanych klientach lub tych, których certyfikaty zostały zawieszone, z podaniem przyczyn zawieszenia.

  Background image
  Scroll to Top