Polski
Instytut Halal

Akredytowana jednostka certyfikująca

Polski Instytut Halal jest jednostką certyfikującą Halal, założoną w 2010 roku.

Polski Instytut Halal

Polski Instytut Halal jest organizacją non-profit akredytowaną przez międzynarodowe instytucje tj. JAKIM (Malezja), MoIAT (ZEA), ESMA (ZEA), SFDA i SASO (KSA), MUIS (Singapur), BPJPH (Indonezja), Ministerstwo Zdrowia Publicznego (Katar), a także członkiem AHAC i WHFC.

PIH zajmuje się certyfikacją oraz promocją produktów i usług Halal.

PIH ma na celu dostarczanie produktów oraz usług certyfikowanych zgodnie z międzynarodowymi normami oraz wytycznymi, aby zapewnić ich zgodność z islamskimi prawami oraz tradycjami dla społeczności muzułmańskiej. Współpracując z uznawanymi na całym świecie/lokalnie organami, przedsiębiorcami, producentami/dostawcami PIH skupia się na oferowaniu certyfikacji Halal oraz edukacji społeczeństwa na temat zasad Halal.

EIAC - Zjednoczone Emiraty Arabskie

Od 7 września 2017 roku Polski Instytut Halal jest akredytowany przez EIAC. Akredytacja ta spełnia rygorystyczne normy określone w UAE.S 2055-2:2016; GSO 2055-2:2021 oraz OIC/SMIIC 1:2019.

JAKIM - Malezja

Od 21 maja 2018 roku Polski Instytut Halal jest akredytowany przez JAKIM. Akredytacja ta spełnia surowe wymagania normy MS 1500:2019.

SFDA - Arabia Saudyjska

Polski Instytut Halal jest jednym z organów certyfikacji Halal współpracujących z SFDA. Jest akredytowany przez SFDA od 3 listopada 2020 roku, zgodnie z wymaganiami SFDA.FD/GSO2055-2:2015.

SASO - Arabia Saudyjska

Polski Instytut Halal jest akredytowany przez SASO od 8 listopada 2022 roku.

MOIAT - Zjednoczone Emiraty Arabskie

Polski Instytut Halal jest akredytowany przez MoIAT UAE od 19 kwietnia 2021 roku.

Ministerstwo Zdrowia Publicznego Katar

Polski Instytut Halal jest akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego Kataru.

CICOT - Tajlandia

Polski Instytut Halal otrzymał akredytację od CICOT, co ułatwia naszym klientom ekspansję na rynek tajski.

BPJPH - Indonezja

Od 3 maja 2024 roku Polski Instytut Halal jest akredytowany przez BPJPH, co umożliwia naszym klientom ekspansję na rynek indonezyjski.

MUIS - Singapur

Polski Instytut Halal jest akredytowany przez MUIS, co umożliwia naszym klientom ekspansję na rynek w Singapurze.

Scroll to Top